NFZ
NFZ

Centrum Rehabilitacji przy al. KEN 93 realizuje bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poradnia Rehabilitacyjna

Oddział Rehabilitacji Dziennej

Fizjoterapia w warunkach ambulatoryjnych

ZAKRES USŁUG W RAMACH NFZ
Poradnia Rehabilitacyjna
 • Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej wystawia lekarz pracujący w ramach kontraktu z NFZ (lekarz POZ, lekarz specjalista).
 • Skierowanie należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.
 • W Poradni świadczona jest porada rehabilitacyjna poprzez świadczenie w warunkach ambulatoryjnych.
 • Wizyta odbywa się u lekarza będącego specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej.
 • W dniu wizyty należy okazać dowód osobisty.
 • Na wizytę do lekarza można przynieść wyniki badań podstawowych (np. morfologia) oraz wyniki badań dodatkowych (np. RTG).
Oddział Rehabilitacji Dziennej
 • Podstawą przyjęcia pacjenta na Oddział Rehabilitacji Dziennej jest skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:

  - lekarz oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej
  - lekarz poradni: rehabilitacyjnej, neurologicznej, urazowo-ortopedycznej, reumatologicznej
  - lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w przypadku schorzeń przewlekłych

 • Czas trwania rehabilitacji wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie, przez 5 dni w tygodniu.
 • W trakcie pobytu w Oddziale Rehabilitacji Dziennej Pacjenci nie mogą korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych i leczenia szpitalnego finansowanego przez NFZ.
Fizjoterapia w warunkach ambulatoryjnych
 • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne realizowane w warunkach ambulatoryjnych może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u pacjenta wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).
 • W przypadku skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie: rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej bądź rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, skierowanie na cykl zabiegów może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów.
 • Skierowanie należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.
 • Pacjent, który posiada skierowanie wystawione przez innego lekarza niż lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji ogólnej lub rehabilitacji medycznej bądź rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, po zarejestrowaniu skierowania, będzie miał wyznaczony termin wizyty fizjoterapeutycznej.
TOP